Рада внесла зміни до Бюджетного кодексу

09:00, 03 вересня 2014
Фінанси
14 0

Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України та деяких інших законодавчих актів України” (реєстраційний №4160).

Рала внесла изменения в Бюджетный кодекс / Фото УНИАН

Як передає кореспондент УНІАН, за дане рішення проголосували 237 із 306 народних депутатів, зареєстрованих в сесійній залі.

Законом передбачено, що Міністерство фінансів України за участю центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері економічного і соціального розвитку, Національного банку України, а також головних розпорядників коштів державного бюджету складає прогноз державного бюджету на наступні за плановим два бюджетні періоди, який грунтується на Програмі діяльності Кабінету міністрів України, прогнозних та програмних документах економічного та соціального розвитку, державних цільових програмах.

Відповідно до закону, якщо після прийняття закону про державний бюджет України (рішення про місцевий бюджет) повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником бюджетних коштів, якому це доручено. Передача бюджетних призначень у випадку, передбаченому цією частиною статті, здійснюється за рішенням Кабінету міністрів України (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевої державної адміністрації, виконавчого органу відповідної місцевої ради), погодженим з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету (відповідною комісією Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради), у порядку, встановленому Кабміном.

Перерозподіл видатків державного бюджету на централізовані заходи між адміністративно-територіальними одиницями здійснюється за рішенням Кабміну, погодженим з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету, у порядку, встановленому урядом.

Розподіл коштів державного фонду регіонального розвитку за адміністративно-територіальними одиницями та відповідними програмами і заходами затверджується Кабінетом міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.

Закони України або їх окремі положення, які впливають на показники бюджету (зменшують надходження бюджету та/або збільшують витрати бюджету) і приймаються: не пізніше 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку планового бюджетного періоду; після 15 липня року, що передує плановому, вводяться в дію не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим.

Інформація про мету, завдання та очікувані результати, яких передбачається досягти при виконанні бюджетних програм, розміщується кожним головним розпорядником коштів державного бюджету на своєму офіційному сайті не пізніше ніж через сім днів після подання Верховній Раді України проекту закону про держбюджет.

Відповідно до закону 80% надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях.

Читайте такожПарламент відхилив законопроект про податковий компроміс

Відповідно до закону факт перевиконання надходжень державного бюджету визнається на підставі офіційних висновків Рахункової палати та Міністерства фінансів щодо виконання державного бюджету України за підсумками трьох кварталів у разі перевищення показників надходжень державного бюджету, врахованих у розписі державного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15%. Такі висновки подаються Верховній Раді України до 15 жовтня поточного року.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді, президенту України, Кабміну, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним, такі місячні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів: про фактичні надходження податків і зборів (обов’язкових платежів) та інших доходів бюджету; про податковий борг; про суми надміру сплачених грошових зобов’язань платників податків та суми платежів, які сплачені та будуть нараховані в наступних звітних періодах; про бюджетне відшкодування податку на додану вартість, включаючи інформацію про заборгованість бюджету з відшкодування податку на додану вартість.

Читайте такожРада встановила мораторій на штрафи за борги ЖКГ та конфіскацію житла для жителів зони АТО

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають Верховній Раді, президенту, Кабінету міністрів, Рахунковій палаті та Міністерству фінансів такі квартальні звіти (у галузевому і територіальному розрізі та у розрізі джерел доходів і форм власності) окремо щодо зведеного бюджету України, державного бюджету та місцевих бюджетів: про суми списаного податкового боргу - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу; про розстрочені і відстрочені суми податкового боргу і грошових зобов’язань платників податків - не пізніше 35 днів після закінчення кварталу; про суми наданих податкових пільг, включаючи втрати доходів бюджету від їх надання, - не пізніше 50 днів після закінчення кварталу і не пізніше 70 днів після закінчення року.

Відповідно до закону, Рахункова палата протягом двох тижнів з дня офіційного подання Кабінетом міністрів України річного звіту про виконання закону про державний бюджет готує та подає до Верховної Ради висновки про виконання закону про державний бюджет з оцінкою ефективності управління коштами державного бюджету, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді, та вдосконалення бюджетного процесу загалом.

Кабмін за погодженням з Комітетом Верховної Ради з питань бюджету може здійснювати розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій та додаткових дотацій з державного бюджету місцевим бюджетам між місцевими бюджетами у межах загального обсягу відповідних субвенцій та додаткових дотацій. При цьому обсяги субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення державних програм соціального захисту можуть перерозподілятися відповідно до частини шостої статті 102 цього Кодексу, а обсяги субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів розподіляються у порядку, визначеному статтею 61 Закону України «Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів».

Комітети Верховної Ради беруть участь у попередньому розгляді питання щодо Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та проекту закону про державний бюджет України, а також попередньо розглядають питання про виконання держбюджету (включаючи висновки і пропозиції Рахункової палати щодо результатів контролю за дотриманням бюджетного законодавства) у частині, що віднесена до компетенції комітетів.

Відповідно до закону, до повноважень Рахункової палати належить здійснення контролю за надходженням та використанням коштів держбюджету, в тому числі за утворенням, обслуговуванням і погашенням державного боргу, ефективністю управління коштами державного бюджету, використанням коштів місцевих бюджетів у частині трансфертів, які надаються з державного бюджету.

Рахункова палата за підсумками кожного кварталу подає Верховній Раді висновки про стан виконання закону про державний бюджет, а також пропозиції щодо усунення порушень, виявлених у звітному бюджетному періоді.

Відповідно до закону, фінансове забезпечення діяльності органу державного фінансового контролю здійснюється за рахунок коштів державного бюджету.

Відповідно до прикінцевих положень, даний Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, крім ряду положень, які набирають чинності з 1 січня 2015 року.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter